Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

Cégalapítás - információs e-mail
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Ingyenes Skype hívás
Ingyenes beszélgetés kezdeményezése

 

 

 

 

A cégalapítás kizárólagos ügyvédi tevékenység, minden más formában jogellenes!!!

Budapesti Ügyvédi Kamara
Hírlevél - 125. szám

Elég volt a fals hirdetésekből és a
zugírászatból

2010. június 23.

A Kamara adatbázist épített fel az olyan internetes hirdetésekről, amelyek zugírászatra, fogyasztó-megtévesztésre, vagy más, az ügyvédi hivatásrendi normákkal, jogszabályokkal össze nem egyeztethető tevékenységre utalnak. Aggasztóak a gazdasági társaságok által történő cégalapítást, okiratszerkesztést, vagy más, a kizárólagos ügyvédi tevékenységre utaló szolgáltatást közlő hirdetések. A Kamara elnöksége a probléma teljes körű feltérképezését határozta el azzal, hogy elsősorban az ilyen szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők tevékenységét kell vizsgálni és az ezek működésével kapcsolatos hatósági jogokat gyakorló szervekhez kell fordulni. A Kamara az ilyen hirdetőket felkéri arra, hogy a jogszabályokat tartsák tiszteletben. Azon ügyvédeket pedig, akik ilyen jellegű tevékenységet folytató cégek számára végeznek jogi szolgáltatást, felkéri arra, hogy a jognak való megfelelés szempontjai szerint tekintsék át saját tevékenységüket és hagyjanak fel minden olyan esetleges közreműködéssel, amely a vonatkozó normákat sértheti.

A Kamara ezt a sajnálatos jelenséget elsősorban strukturális problémaként kezeli és már előre látható, hogy ebben a naptári évben a jelenség elemzése mellett konkrét és hathatós lépésekre kényszerül. A Kamara tisztában van az ügyfelek azon igényével, ami ügyvédeknek a más különböző szakmákkal és szakterületekkel történő szakmai együttműködése iránt mutatkozik és tisztelettel viseltetik azon szakmák képviselői iránt, akikkel együttműködve kell megoldani az élet által felvetett problémákat. Ezeket az ügyvéd és az adott szakma képviselői között kialakult együttműködéseket a Kamara a valóságos piaci igényeknek megfelelően nemcsak kímélni, de kifejezetten támogatni szándékozik azzal, hogy elsődlegesnek kell tekinteni az ügyfélérdeket, ezen belül az ügyvédi titok védelmét, az ügyfelek megfelelő jogi képesítéshez és szakismerethez kötött és a jogszabályokkal teljes mértékben összhangban álló kiszolgálásának parancsát.

A Kamara fontosnak tartja az ilyen, mellérendeltségi viszonyon alapuló, a közös megbízót támogató modell elterjedését, ugyanakkor az ügyvédség egységes érdekeire figyelemmel elkötelezett a jogszerűtlen magatartások feltárásában, és ezek visszaszorításában. Ehhez kérjük valamennyi ügyvéd kolléga segítségét. 

 

 

 

 


CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu